Επίτιμα Μέλη

Τα επίτιμα μέλη του συλλόγου μας είναι:

κ. Βλάσης Τσοτσώνης

κα Δήμητρα Παπίου

επίτιμος Πρόεδρος κ. Γιαννακόπουλος Φάνης