Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Άννα Μαρία Σακελλαρίου, τηλ.: 6971 914816

Αντιπρόεδρος: Άννα Κλενιάτη, τηλ: 6978 618053

Ταμίας: Μιχάλης Τσιάγρης, τηλ: 6945 103121

Γενικός γραμματέας: Αγγελική Σωτηροπούλου, τηλ: 6973 715317

Δημόσιες σχέσεις: Χρύσα Διαμαντοπούλου, τηλ: 6999 989190